Bijzonder Plan van Aanleg (BPA)

Een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) is een beleidsdocument waarin de visie van de overheid wordt uitgedrukt omtrent het toekomstig ruimtelijk ordenen van een gebied. Een BPA heeft meestal betrekking op een deel van het gemeentelijk grondgebied, wat betekent dat er op het grondgebied van een gemeente meerdere BPA's van toepassing kunnen zijn.

Het voormalige Stedenbouwdecreet voorzag dat de ruimtelijke ordening werd vastgelegd bij middel van Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA's). De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) voorziet dat de ruimtelijke ordening wordt vastgelegd bij middel van Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP's). Bestaande BPA's blijven als overgangsregeling behouden tot vervanging door een RUP.