Openbaarheid van bestuur

Om inwoners beter te betrekken bij het beleid, hebben zij recht op duidelijke en objectieve informatie. Er is een onderscheid in actieve en passieve openbaarheid.

Actieve openbaarheid

Het bestuur neemt zelf initiatieven om informatie te geven over het stadsbeleid. Dat doen we onder meer via het stedelijk informatieblad 'Nieuwpoort, Uw Stad', de website www.nieuwpoort.be, de verslagen van de gemeenteraad, ...

Passieve openbaarheid

Als burger heb je het recht om documenten in te kijken en/of om uitleg te vragen over dossiers. Voorbeelden zijn de jaarverslagen, de beslissingen van de gemeenteraad, het budget, alle stedelijke reglementen en verordeningen, ...

 

Praktisch

Doe je aanvraag om stukken in te kijken schriftelijk, per brief of per e-mail aan:

Stad Nieuwpoort
ter attentie van Algemeen Directeur
Marktplein 7
8620 Nieuwpoort
E-mail: onthaal@nieuwpoort.be

  • Vermeld zeker volgende gegevens:
  • uw naam en correspondentieadres
  • onderwerp waarover het gaat, eventueel met vermelding van de bestuursdocumenten in kwestie, de vorm waarin de informatie bij voorkeur ter beschikking wordt gesteld.

Kostprijs

Inzage en uitleg zijn gratis.

Wilt u een afschrift van een bestuursdocument, dan betaalt u volgens het retributiereglement. Afhankelijk van het gevraagde formaat betaalt u voor een afschrift volgende bijdrage:

  • A4: zwart-wit €0,10 per kopie en kleur €1,50 per kopie 
  • A3: zwart-wit €0,20 per kopie en kleur €3,00 per kopie 
  • scan A4: €0,20 per scan
  • scan A3: €0,40 per scan

U vindt heel wat documenten trouwens op onze website, waar u ze uiteraard gratis kan raadplegen.