Privacy

Privacy

Proclaimer en copyright

Privacy

Uw privacy is erg belangrijk voor ons. We willen uw persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we van u als natuurlijke persoon verzamelen en verwerken. We hebben het hier voortaan altijd over gegevens van u als burger, of als andere betrokkene, zoals begunstigde, contactpersoon in een bedrijf, enz. In welke hoedanigheid ook, uw rechten blijven dezelfde en ons bestuur gaat even zorgzaam om met uw gegevens.    

Stad Nieuwpoort is een lokale overheid. De zetel van het bestuur is gelegen aan Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort. Meer informatie over de activiteiten van het bestuur vindt u op www.nieuwpoort.be.    

Het bestuur is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.  Daarnaast verwerkt het bestuur ook persoonsgegevens in opdracht van de Vlaamse en Federale overheid. Daarbij volgt het de instructies van die andere entiteit.     

U moet erop kunnen vertrouwen dat het bestuur zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat. Om dit te kunnen garanderen heeft het bestuur een goedgekeurd informatieveiligheidsbeleid. Dit beleid is in lijn met de relevante wetgeving.

Een meer uitgebreide beschrijving van onze privacyverklaring vindt u terug in de pdf Privacyverklaring onder Documenten, op deze webpagina.

Proclaimer en copyright

Dit is de officiële website van de stad Nieuwpoort. Het stadsbestuur is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden.   

Kom je toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, mail dan naar communicatie@nieuwpoort.be. 

Tenzij anders wordt aangegeven, is de informatie die je op deze site vindt vrij van rechten. De informatie mag kosteloos, maar mits bronvermelding en enkel voor persoonlijk gebruik, gebruikt worden. Het gebruik en de reproductie van multimedia-informatie (beelden, geluid, softwaretoepassingen, ...) is steeds aan een voorafgaandelijk goedkeuring onderworpen.

De stad Nieuwpoort behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op haar site. Bepaalde softwaretoepassingen en grafische elementen op de site worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht beschermd worden, waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie beperkt wordt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur onderworpen wordt.