BPA Ramskapelle Dorpskern

Het BPA Ramskapelle Dorpskern omvat de volledige bebouwing van de dorpskern.

  • Goedkeuring M.B.: 7 november 1990

  • Publicatie Belgisch Staatsblad:24 januari 1991

  • Plan_id nr.: 2.24_1_1

Plan BPA Ramskapelle DorpskernHou er rekening mee dat bijgaande documenten afdrukken zijn van de originele goedgekeurde goedgekeurde Bijzondere Plannen van Aanleg. Deze documenten kunnen u dienen als leidraad om te weten waar een Bijzonder Plan van kracht is.

De originele plannen liggen ter inzage op de Dienst Omgeving. Daar wordt u verder geholpen met betrekking welke stedenbouwkundige voorschriften van toepassing zijn.