Cookiebeleid

Cookiebeleid van het lokaal bestuur stad Nieuwpoort 

Versie maart 2022

Het lokaal bestuur stad Nieuwpoort met maatschappelijke zetel te Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit beleid vindt u meer informatie rond de cookies die door ons gebruikt worden.

Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van mijn persoonsgegevens?

Het lokaal bestuur stad Nieuwpoort is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken (het “verwerken”) van uw persoonsgegevens die in dit beleid worden omschreven en toegelicht. We verwerken alleen persoonsgegevens en we laten alleen persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is om onze taken te kunnen verrichten. We verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Contactgegevens:

Stad Nieuwpoort , Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort

onthaal@nieuwpoort.be 
klachten@nieuwpoort.be

Wat als ik nog vragen heb na het lezen van dit cookiebeleid?

Mocht u nog vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens via cookies, dan kan u terecht bij onze Functionaris voor de Gegevensbescherming via het mailadres privacy@c-smart.be.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die websites op je computer of mobiele toestel opslaan. Deze cookies worden gebruikt om websites beter te laten functioneren, om de gebruikerservaring te verbeteren en/of om gericht advertenties te tonen.

Welke cookies gebruiken we en waarom?

Wanneer u onze website gebruikt, plaatsen wij volgende cookies:

Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn om puur technische redenen nodig om de website te kunnen bezoeken. 

analytische cookies

We gebruiken analytische cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze websites met de bedoeling de inhoud van onze websites te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze websites te vergroten

Het lokaal bestuur stad Nieuwpoort maakt gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen. 

Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is. 

Naam Cookie 

Cookie vervaltijd 

Beschrijving – Functie cookie 

__utmb 

30 minuten 

Deze Google Analytics cookie stelt nieuwe bezoekers en sessies vast gedurende 30 minuten. Elke activiteit door een gebruiker binnen de levensduur van 30 minuten zal als enkel bezoek tellen, zelfs als de gebruiker vertrekt en dan terugkeert naar de site. Een terugkeer na 30 minuten telt als een nieuw bezoek. 

__utmc 

Na beëindiging browsersessie 

Deze cookie is nauw verbonden met __utmbIn __utmb wordt het tijdstip vastgelegd wanneer een bezoeker de website binnenkomt, en __utmc wanneer iemand weggaat.  

__utmz 

6 maanden 

Deze cookie identificeert het verkeer naar de site, zodat Google Analytics kan vertellen waar bezoekers vandaan komen. Dus bijvoorbeeld welke zoekmachine je gebruikte, met welk woord je zocht en op welke website je een link geklikt hebt 

__utmt 

10 minuten 

Deze cookie gebruiken we om het aantal requests voor de service te beperken. Het vermindert het verzamelen van gegevens op sites met veel verkeer. 

__utma 

2 jaar 

Deze cookie gebruiken we om nieuwe en terugkerende bezoekersstatistieken te berekenen.  

Hoe kunt u het gebruik van cookies op onze onlinediensten weigeren of beheren? 

U kunt uw toestemming geven voor de niet-noodzakelijke cookies in de cookie banner. Voor de noodzakelijke cookies kunt u uw toestemming niet geven of intrekken, gezien deze cookies noodzakelijk zijn voor het functioneren van onze website.

U kunt uw toestemming voor de niet-noodzakelijke cookies ten alle tijde intrekken in de cookiebanner of door de in uw browser opgeslagen cookies te verwijderen. Meer informatie over hoe u dit kunt doen, vindt u op de websites van de browserfabrikanten:

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Volgens de AVG mogen we uw persoonsgegevens alleen bewaren tijdens de periode waarin ze noodzakelijk zijn om bepaalde diensten te verlenen. We bewaren uw gegevens dus zolang u gebruikmaakt van onze website. Daarna bewaren we uw gegevens zoals aangegeven in de bovenstaande tabel. Na verloop van deze periode worden uw gegevens verwijderd.

Wat doen we om uw persoonsgegevens te beveiligen?

We hebben de passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens?

Wanneer wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, geniet u het recht op toegang, correctie, wissen, gegevensoverdraagbaarheid en beperking van en verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als u uw rechten wenst uit te oefenen kan u met ons contact opnemen via onthaal@nieuwpoort.be. Het is mogelijk dat u gevraagd wordt een identiteitsbewijs door te geven. Dit zodat wij zeker zijn dat u de betrokken persoon bent, en wij uw persoonsgegevens niet meedelen aan de verkeerde persoon.

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor de gegevensbescherming, via het mailadres privacy@c-smart.be. 

Als u na de behandeling van uw vraag of klacht niet tevreden bent, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

contact@apd-gba.be

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/