Nieuwpoort Verbeeldt

Nieuwpoort Verbeeldt is een onderdeel van ‘Westhoek Verbeeldt’, een regionale erfgoedbank met bedreigd particulier beeldmateriaal over en in de Westhoek, dat samen met vrijwilligers en professionals wordt opgespoord, bewaard en ontsloten.

Hoe werkt het?

Een uitgebreid netwerk van enthousiaste bewoners, vrijwilligers, cultuurbeleidscoördinatoren, archivarissen, erfgoedcoördinatoren en lokale beleidsmakers werken samen om het erfgoed en de verhalen van de Westhoek te bewaren en voor iedereen toegankelijk te maken.

Vrijwillige medewerkers gaan zoek naar unieke foto’s, affiches, prentbriefkaarten etc. Dit materiaal wordt gedigitaliseerd en op de erfgoedbank geplaatst. Misschien herkent u iemand op de foto of weet u erover nog meer te vertellen? Laten het weten via Nieuwpoort Verbeeldt. 

Wie werkt mee?

De vrijwilligers van Nieuwpoort Verbeeldt vormen een kleine kern waarbinn de lokale coördinator instaat voor het organiseren van overleg, logistieke en financiële ondersteuning en coördinatie van de vrijwilligersgroep.

Bent u ook geboeid door het verleden van uw regio? Als vrijwilliger gaat u als een echte erfgoeddetective op zoek naar uniek materiaal dat wordt gedigitaliseerd. 

Dat digitaliseren kan van thuis uit maar ook op vaste tijdstippen waarop u met alle vrijwilligers en de lokale coördinator samenkomt.

Interesse? Neem contact op met Nieuwpoort Verbeeldt.