Vraag uw evenement aan via het evenementenloket

Maak een afspraak met de evenementencoördinatorNaar het evenementenloket

Voor welk evenement dient u een evenementenaanvraag in? 

Evenementen van categorie 1

 • een publiek of privaat evenement deels of geheel op het openbaar domein (niet van toepassing voor activiteiten in een zaal van Stad Nieuwpoort of AGB Vrije Tijd);
 • een publiek evenement op privéterrein of in een privégebouw vanaf 50 personen;
 • een evenement in een zaal van Stad Nieuwpoort of AGB Vrije Tijd waarvoor de zaalbeheerder vraagt om een evenementenfiche in te vullen.

Evenementen van categorie 2

Organisatie van een wielerwedstrijd indien deze:

 • aankomt in Nieuwpoort;
 • start in Nieuwpoort en aankomt in het buitenland.

Evenementen van categorie 3

 • een privaat evenement op privéterrein of in een privégebouw waarvoor een vergunning nodig is voor het afspelen van muziek na 22 u. en/of het afschieten van vuurwerk.

Voor omvangrijke private evenementen op privéterrein of in een privégebouw waarvoor geen evenementenaanvraag ingediend moet worden en waarvoor geen vergunning nodig is, raden wij toch aan om een melding te doen bij politie Westkust en/of brandweer Westhoek in het kader van de veiligheid. 

Wat kan via de evenementenaanvraag geregeld of aangevraagd worden?

 • goedkeuring organisatie publiek evenement met meer dan 50 aanwezigen;
 • inname openbaar domein;
 • parkeer- en verkeersverbod;
 • muziekvergunning (spelen van muziek na 22 u.);
 • uitzondering op het geluidsniveau;
 • toelating gebruik tijdelijke installaties op openbaar domein of tijdens een publiek evenement;
 • sterke drankvergunning;
 • goedkeuring inzet vrijwillige stewards;
 • toelating vuurwerk.

Procedure

Maak een account aan als stadsdienst, persoon, bedrijf of vereniging via webshopnieuwpoort.recreatex.be.

 1. Meld u aan en klik door naar het evenementenloket.
 2. Maak een keuze uit één van de 3 categorieën.
 3. Vul de aanvraag zo volledig mogelijk in. Beschikt u nog niet over alle informatie dan kunt u het evenement opslaan en later verder aanvullen.
 4. Verstuur de aanvraag nadat alle vragen ingevuld zijn, het is daarna niet meer mogelijk om de informatie aan te passen. Het dossier wordt niet behandeld als de aanvraag niet volledig is. U ontvangt na het versturen een bevestigingsmail.
 5. De Dienst Evenementen vraagt na ontvangst van uw aanvraag de nodige adviezen op en zorgt voor de verdere afhandeling van uw aanvraag.
 6. Uw aanvraag wordt definitief goed- of afgekeurd en u ontvangt alle vergunningen via het evenementenloket.

Regelgeving

Organisatoren van een evenement op openbaar domein zijn genoodzaakt een belasting te betalen voor de inname van het domein. Vrijstelling op belasting kan worden toegestaan zoals vermeld in art. 8.

De aanvraag voor inname openbaar domein en goedkeuring van het evenement wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen door Dienst Evenementen. 

Maak een afspraak met de evenementencoördinatorNaar het evenementenloket