Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Elk openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn richt een bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) op.   

Het bijzonder comité is onder meer bevoegd voor de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie. Bij het OCMW werken er maatschappelijk werkers die onze inwoners ontvangen en begeleiden. Van elke cliënt houden zij een dossier bij.    

Het BSCD organiseert maandelijks een vergadering, in principe elke derde maandag van de maand, in de namiddag.   

Het bijzonder comité bestaat uit voorzitter Jos Decorte, Schepen voor Sociale Zaken en Gezinsbeleid en zes leden:

Jos Decorte, Voorzitter Jos Decorte, Voorzitter (CD&V)

Christina Van Nieuwenhoven Christina Van Nieuwenhove (CD&V)

An Beun Ann Beun (CD&V)

Marianne Pottie Marianne Pottie (CD&V)

Rik Lips Rik Lips (CD&V)

Christian Boutte Christian Boutte (N-Va)

Nele Decorte Nele Decorte (Pro Nieuwpoort)

Contact