BPA Nieuwendamme-Sint Jorissluis

Een deel van het BPA Nieuwendamme-Sint Jorissluis werd aangepast. Het betreft het deel gelegen tussen het kanaal Nieuwpoort-Plassendale, Nieuwendammeweg, de IJzer en de kreek van Nieuwendamme.

  • Goedkeuring M.B.: 25 juni 2003
  • Publicatie Belgisch Staatsblad: 25 juli 2003
  • Plan_id nr.: 2.24_3_2

Plan BPA Nieuwendammen-Sint-JorissluisHou er rekening mee dat bijgaande documenten afdrukken zijn van de originele goedgekeurde goedgekeurde Bijzondere Plannen van Aanleg. Deze documenten kunnen u dienen als leidraad om te weten waar een Bijzonder Plan van kracht is.

De originele plannen liggen ter inzage op de Dienst Omgeving. Daar wordt u verder geholpen met betrekking welke stedenbouwkundige voorschriften van toepassing zijn.