Viertoren

De besturen van De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne slaan de handen in elkaar voor de intergemeentelijke samenwerking 'Viertoren'. 

Doelstellingen

De intergemeentelijke samenwerking ‘Viertoren’ kan geplaatst worden binnen het bovenlokaal cultuurdecreet. De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne zetten samen verbinding centraal. Niet alleen de verbinding tussen culturele sectoren krijgt hierin een plaats, ook met andere beleidsdomeinen zoals jeugd, onderwijs, toerisme en welzijn wordt de samenwerking gestimuleerd. Daarnaast zal Viertoren het bestaande cultuuraanbod versterken en verenigen, en systematisch inspelen op opportuniteiten: waar samenwerken een meerwaarde kan leveren, zal samenwerking worden gestimuleerd.

De doelstellingen van dit cultureel samenwerkingsverband zijn ambitieus en variëren van zelf opzetten en organiseren van nieuwe projecten én  het ondersteunen van de lokale cultuurpartners en -initiatieven anderzijds. De bibliotheken zullen voortaan ook samenwerken onder deze koepel.

Coördinatie 

Sara Broucke is de coördinator van ‘Viertoren’. Als gezicht van de organisatie kijkt zij vol enthousiasme uit naar de samenwerking met de partners en met andere cultuurpartners en – organisaties.