Uitleendienst

De Jeugddienst heeft een uitleendienst voor erkende jeugd-, sport- en socio-culturele verenigingen, scholen, adviesraden en stadsdiensten van Nieuwpoort ter ondersteuning van de verschillende werkingen. Er is een uitgebreid gamma aan materiaal beschikbaar.

Het huren van dit materiaal is gratis mits het betalen van de waarborgsom van € 50 en het ondertekenen van het uitleenformulier waarmee de uitlener zich akkoord verklaart met het reglement. Reserveren verloopt via de webshop