Verkeerscommissie

Verkeerscommissie

De verkeerscommissie formuleert adviezen inzake gemeentelijk verkeersveiligheid, verkeersinfrastructuur en mobiliteit. Het advies van de verkeerscommissie wordt overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen.

De adviezen van de verkeerscommissie hebben betrekking op:

  1. gemelde tekortkomingen aan de verkeersinfrastructuur met eventuele voorstellen tot aanpassingen of verbeteringen;
  2. aanpassingen van aanvullende politiereglementen op het verkeer inzake gemeente- en gewestwegen;
  3. verbeteringen van de weginfrastructuur;
  4. beleidsdossiers inzake verkeersveiligheid en mobiliteit. 

De verslagen van de commissie vindt u terug via deze pagina.