Maaltijdbedeling aan huis

Een externe organisatie levert in opdracht van het OCMW warme maaltijden aan huis. Dit zijn verse maaltijden. Zowel gewone als dieetmaaltijden (zout- en vetarm, aangepast voor diabetespatiënten, …) worden aangeboden en dit zonder meerprijs. De maaltijden bestaan uit soep, hoofdgerecht en een dessert. Er is een dagmenu, maar ook een weekmenu, als alternatief.

Er wordt dagelijks geleverd, dit tussen 10 u. en 12.30 u., met uitzondering op zondag. Op zaterdag wordt de maaltijd van zondag meegeleverd. Bij feestdagen wordt de maaltijd ook de dag ervoor meegeleverd. Bij feestdagen die op een maandag vallen, wordt er wel geleverd.

Gebruikers die om een of andere reden hun maaltijd voor een bepaalde dag of periode wensen te annuleren, dienen dit de dag voor de annulatie mee te delen aan de contactpersonen hieronder vermeld. Bij verzuim zal de prijs voor de nutteloos geleverde maaltijd(en) worden aangerekend.

Voorwaarden

  • Mensen die wegens ziekte, lichamelijk ongeschiktheid of bijzondere sociale omstandigheden definitief of tijdelijk niet langer meer zelfstandig kunnen instaan voor de bereiding van maaltijden.
  • Mensen die voor hun hoofdverblijfplaats ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de gemeente Nieuwpoort en er ook effectief wonen.

Procedure

U krijgt de maaltijden aan huis geleverd na een sociaal onderzoek ter plaatse.

U krijgt de maaltijden aan huis geleverd na een sociaal onderzoek ter plaatse. De contactpersoon voor zowel nieuwe aanvragen en herzieningen alsook de wijzigingen in maaltijdenbedeling:

  • Camille Taecke, Sociale Dienst, tel. 058 22 38 11
  • Stephanie Vandenbussche (vervanger), tel. 058 22 21 82

Bedrag

Het tarief voor een maaltijd aan huis bedraagt 7,00 euro per maaltijd. Dit is een vast tarief, de aanvrager is hiervoor vrijgesteld van een inkomensonderzoek.

De gebruiker heeft de keuze om, ofwel om de 15 dagen, ofwel iedere maand de facturatie te ontvangen. De toegezonden factuur dient binnen de dertig dagen na factuurdatum te worden vereffend. Laattijdige betaling kan leiden tot stopzetting van de maaltijdenbedeling. Betwisting rond het factuurbedrag dient binnen de dertig dagen na factuurdatum gemeld te worden.

Mededelingen inzake de dienstverlening dienen zoveel mogelijk rechtstreeks aan het OCMW te gebeuren en niet aan de maaltijdenbedeler.

Uitzonderingen

In zeer dringende gevallen kan de maaltijd al aan huis geleverd worden voor het sociaal onderzoek heeft plaatsgevonden.