Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen

Het Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen geeft een tegemoetkoming aan OCMW’s die huurders met huurachterstal begeleiden.

Voorwaarden

De tegemoetkoming geldt enkel voor

  • huurders die een woning huren op de private huurmarkt
  • huurders die een woning huren van een sociaal verhuurkantoor.

Procedure

Huurders en verhuurders kunnen geen rechtstreekse aanspraak maken op het Fonds. Het OCMW dat de huurder begeleidt beslist autonoom om al dan niet gebruik te maken van het Fonds.

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2019 tot instelling van een tegemoetkoming aan het OCMW ter bestrijding van uithuiszettingen

Zie onder "Documenten" het Nieuwpoortse reglement terzake.