BPA Westdiep

Het BPA Westdiep is gelegen ten zuiden van de Louisweg tussen de Dienstweg Havengeul en de Havengeul. 

  • Goedkeuring M.B.: 19 juni 2003
  • Publicatie Belgisch Staatsblad: 10 juli 2003
  • Plan_id nr.: 2.24_5_1

Plan BPA WestdiepHou er rekening mee dat bijgaande documenten afdrukken zijn van de originele goedgekeurde goedgekeurde Bijzondere Plannen van Aanleg. Deze documenten kunnen u dienen als leidraad om te weten waar een Bijzonder Plan van kracht is.

De originele plannen liggen ter inzage op de Dienst Omgeving. Daar wordt u verder geholpen met betrekking welke stedenbouwkundige voorschriften van toepassing zijn.