Financiële, materiële & sociale hulp

Onze wetgeving bepaalt dat elke persoon recht heeft op maatschappelijke dienstverlening. In die zin dat iedereen de mogelijkheid moet hebben om een menswaardig leven te leiden. Deze taak is toevertrouwd aan de sociale dienst van het OCMW. Zij ijvert ernaar om mensen in staat te stellen om te gaan met problemen binnen hun sociale omgeving en hen te helpen hiervoor een oplossing te vinden.