Schadevergoeding bij een landbouwramp

Vul het formulier in

Sinds 1 januari 2020 wordt niet langer een onderscheid gemaakt tussen algemene rampen en landbouwrampen. Alle schade veroorzaakt door erkende uitzonderlijke weersomstandigheden vallen onder de noemer 'ramp'.

Sinds 1 januari 2020 geldt er een overgangsperiode van 5 jaar voor schade aan teelten in de landbouwsector. Tijdens de overgangsperiode wordt een tegemoetkoming voor teeltschade gradueel afgebouwd en zal de grootte van de vergoeding afhankelijk zijn van het afsluiten van een brede weersverzekering voor teelten.

Procedure

Wanneer kunt u beroep doen op de Schattingscommissie van landbouwrampen?

De Schattingscommissie doet de officiële vaststelling van schade aan land- en tuinbouwteelten door natuurlijke omstandigheden zoals onweer, hagel, overstroming of andere weersomstandigheden van uitzonderlijk karakter zoals droogte of overvloedige regenval.

De vaststelling van schade is belangrijk voor volgende gevallen:

  • Aftrek van uitzonderlijke beroepsverliezen overeenkomstig de regels van de forfaitaire grondslagen van aanslag en vermindering van de onroerende voorheffing.
  • Voorstel tot tussenkomst van het rampenfonds (wet van 12 juli 1976).
  • Als stavend stuk bij uitstel van betaling voor VLIF-dossiers.
  • Bijzondere opbrengstverliezen bij producenten die genieten van premies in het kader van een Europese richtlijn.

Hoe kunt u beroep doen op de schattingscommissie?

Vul het digitale formulier in via de blauwe knop op deze pagina.

Verdere verloop

  1. De Schattingscommissie laat aan de aanvrager weten op welke dag de commissie langskomt.
  2. In aanwezigheid van de land- of tuinbouwer maakt de Schattingscommissie een proces-verbaal op.
  3. De landbouwer krijgt achteraf een kopie van het proces-verbaal opgestuurd

Regelgeving

Het landbouwrampenfonds is sinds de zesde staatshervorming een bevoegdheid van de Vlaamse overheid. Sinds 1 januari 2020 geldt de nieuwe Vlaamse regelgeving:

  • Decreet van 5 april 2019 houdende de tegemoetkoming in de schade die aangericht is door rampen in het Vlaamse Gewest
Vul het formulier in