Strandcabine

U kunt een aanvraag indienen om een stuk strand te huren voor de plaatsing van een strandcabine.

Een strandseizoen loopt van april tot september.

Voorwaarden

De cabine kunt u plaatsen vanaf april en moeten u weghalen tegen uiterlijk 30 september.

Het plaatsen en verwijderen kan enkel met een vergunning verleend door Dienst Preventie.

 Een cabine voldoet aan voldoet aan volgende voorwaarden:

  • Cabine moet verzorgd en wit geschilderd zijn.
  • Afmetingen: breedte: 2 m, diepte: 1,85 m, hoogte vooraan: 2,30 m, hoogte achteraan: 2 m en uitsteek opstap: 40 cm.
  • Geen ramen om glasbreuk te voorkomen.
  • Een naam of uw initialen aanbrengen (om cabine gemakkelijk te identificeren).

Procedure

Een aanvraag voor een strandcabine moet schriftelijk ingediend worden tegen uiterlijk 15 januari van het aanslagjaar bij Dienst Financiën. 

Bedrag

  • 60 euro per strandcabine per jaar voor strandcabines met een oppervlakte kleiner dan of gelijk aan 5 m2 geplaatst door de eigenaar-aanvrager en zijn gezin, en dienend voor eigen gebruik, voor gebruik van school- en vakantiekoloniën. Voor elke bijkomende vierkante meter wordt een tarief van 7,50 euro toegepast.
  • 90 euro per strandcabine per jaar voor strandcabines kleiner of gelijk aan 5 m2 ter beschikking gesteld al dan niet tegen betaling van een prijs, aan derden, door private personen, handelaars, feitelijke verenigingen of rechtspersonen. Deze strandcabines worden beschouwd als cabines niet uitsluitend dienend voor eigen gebruik van de eigenaar-aanvrager en zijn gezien. Voor elke bijkomende vierkantte meter wordt een tarief van 11,25 euro toegepast.