Strandcabine

Vraag uw 'doorgangskaart Zeedijk' aan voor het plaatsen/verwijderen van uw cabine

U kunt een aanvraag indienen om een stuk strand te huren voor de plaatsing van een strandcabine.

Wie een aanvraag indiende voor een strandcabine zal persoonlijk aangeschreven worden in de maand februari. Bij dringende vragen/wijzigingen in uw aanvraag kunt u een e-mail sturen naar financien@nieuwpoort.be of bellen naar tel. 058 22 44 32.

Voorwaarden

Een cabine voldoet aan volgende voorwaarden:

  • Cabine moet verzorgd en wit geschilderd zijn.
  • Afmetingen: breedte: 2 m, diepte: 1,85 m, hoogte vooraan: 2,30 m, hoogte achteraan: 2 m en uitsteek opstap: 40 cm.
  • Geen ramen om glasbreuk te voorkomen.
  • Een naam of uw initialen aanbrengen (om cabine gemakkelijk te identificeren).

Plaatsing cabines

De strandcabine mag elke weekdag geplaatst worden:

  • van zone 'tussen staketsel en Nelson-Matten' tot en met zone 'tussen Brabantstraat en Leopoldplein' vanaf zaterdag 18 maart 2023.
  • van zone 'tussen Leopoldplein en Vlaanderenstraat' tot en met zone 'tussen Meeuwenlaan en Kinderlaan' vanaf zaterdag 25 maart 2023.

Er zijn ook twee zaterdagen waarop u uw cabine kunt plaatsen: 25 maart 2023 en 1 april 2023. In de zone ‘tussen staketsel en Nelson-Matten’ tot en met zone ‘tussen Brabantstraat en Leopoldplein’ mogen eveneens cabines geplaatst worden op zaterdag 18 maart 2023. Plaatsen kan telkens tussen 7 en 10 u.

Let op! Tijdens de paasvakantie mag er niet geplaatst worden.

Verwijderen cabines

Verwijderen van uw cabine (tegen uiterlijk 30 september 2023) kan op weekdagen vanaf 15 september in de voormiddag en bijkomend op zaterdag 23 en 30 september 2023 in de voormiddag. Dit telkens tussen 7 en 10 u. 

Het plaatsen en verwijderen kan enkel met een vergunning 'laden en lossen in de voetgangerszone' (ook vaak 'doorgangskaart Zeedijk' genoemd) verleend door Dienst Veiligheid, Preventie en Mobiliteit. Klik voor de aanvraag ervan op de gele knop op deze pagina.

Procedure

Een aanvraag voor een strandcabine moet schriftelijk ingediend worden tegen uiterlijk 15 januari van het aanslagjaar. 

Bedrag

100 euro per strandcabine per jaar voor strandcabines met een oppervlakte kleiner dan of gelijk aan 5 m2 geplaatst door de eigenaar-aanvrager en zijn gezin, en dienend voor eigen gebruik, voor gebruik van school- en vakantiekoloniën.

Voor elke bijkomende vierkante meter wordt een tarief van 10 euro toegepast.

Vraag uw 'doorgangskaart Zeedijk' aan voor het plaatsen/verwijderen van uw cabine