Strandcabine

Vraag uw strandcabine aan voor plaatsing in 2022 (aanvraag mogelijk vanaf september 2021)Strandcabine toegekend? Vraag hier uw "doorgangskaart zeedijk" aan voor het plaatsen van uw cabine

U kunt een aanvraag indienen om een stuk strand te huren voor de plaatsing van een strandcabine.

Voorwaarden

Cabines kunnen geplaatst worden vanaf 15 maart op weekdagen die niet in de paasvakantie vallen. Bijkomend is plaatsting toegestaan op zaterdagen 20 maart 2021 en 27 maart 2021. Dit telkens tussen 7 en 10 uur. U krijgt tijd tot 31 mei om uw cabine te plaatsen en haalt deze weer weg tegen uiterlijk 30 september.

Het plaatsen en verwijderen kan enkel met een vergunning "laden en lossen in de voetgangerszone" (ook vaak "doorgangskaart zeedijk" genoemd) verleend door Dienst Preventie. Klik voor de aanvraag ervan op de okergele knop op deze pagina. 

Een cabine voldoet aan volgende voorwaarden:

  • Cabine moet verzorgd en wit geschilderd zijn.
  • Afmetingen: breedte: 2 m, diepte: 1,85 m, hoogte vooraan: 2,30 m, hoogte achteraan: 2 m en uitsteek opstap: 40 cm.
  • Geen ramen om glasbreuk te voorkomen.
  • Een naam of uw initialen aanbrengen (om cabine gemakkelijk te identificeren).

Procedure

Een aanvraag voor een strandcabine moet schriftelijk ingediend worden tegen uiterlijk 15 januari van het aanslagjaar.

Bedrag

  • 60 euro per strandcabine per jaar voor strandcabines met een oppervlakte kleiner dan of gelijk aan 5 m2 geplaatst door de eigenaar-aanvrager en zijn gezin, en dienend voor eigen gebruik, voor gebruik van school- en vakantiekoloniën. Voor elke bijkomende vierkante meter wordt een tarief van 7,50 euro toegepast.
  • 90 euro per strandcabine per jaar voor strandcabines kleiner of gelijk aan 5 m2 ter beschikking gesteld al dan niet tegen betaling van een prijs, aan derden, door private personen, handelaars, feitelijke verenigingen of rechtspersonen. Deze strandcabines worden beschouwd als cabines niet uitsluitend dienend voor eigen gebruik van de eigenaar-aanvrager en zijn gezien. Voor elke bijkomende vierkantte meter wordt een tarief van 11,25 euro toegepast.
Vraag uw strandcabine aan voor plaatsing in 2022 (aanvraag mogelijk vanaf september 2021)Strandcabine toegekend? Vraag hier uw "doorgangskaart zeedijk" aan voor het plaatsen van uw cabine