Zone 30 in Nieuwpoort

In Nieuwpoort werd op verschillende plaatsen een zone 30 ingevoerd. Deze snelheidsbeperking geldt voor alle bestuurders: fietsers, stepsgebruikers, autobestuurders, vrachtwagen-, buschauffeurs etc.

Voortaan zult u daar niet sneller dan 30 kilometer per uur mogen rijden. Het begin en einde van deze zone worden aangeduid met de gepaste verkeerssignalisatie. De verkeerssnelheid staat ook aangeduid op de rijweg zelf.

Hiermee wil het stadsbestuur de verkeersdrukte in de historische stadskern verminderen én de veiligheid van de zwakke weggebruikers garanderen.

Een zone 30 heeft ook tal van voordelen:

  • Het verkleint de kans op ongevallen.
  • Minder lawaaihinder door optrekkende wagens.
  • Minder doorgaand verkeer en minder verkeersdrukte.
  • Lagere uitstoot door minder optrekkende wagens. Hierdoor verbetert de luchtkwaliteit en is er minder slijtage aan de wagen.

Nieuwpoort-Stad

In Nieuwpoort-Stad wordt de volledige binnenstad omgevormd tot een zone 30.

Opgelet! De Marktstraat, Oostendestraat, Schoolstraat, Slachthuisstraat en een stukje van de Oude Veurnevaart zijn woon- of winkelerf. Daar geldt een maximumsnelheid van 20 kilometer per uur. Bestuurders moeten hier voorrang geven aan voetgangers, spelende kinderen etc.

Nieuwpoort-Bad

In Nieuwpoort-Bad is er een zone 30 tussen de Zeedijk en Elisalaan (Franslaan en zijstraten Albert I laan). In de winkelstraat, Albert I laan is er momenteel een tijdelijk woonerf (max. 20 kilometer per uur). Ook in de fietsstraat in de Louisweg mogen bestuurders maximum 30 kilometer per uur rijden en dienen achter de fietsers te blijven.

In een gedeelte van de Dienstweg Havengeul is ook een zone 30 aanwezig. 

Sint-Joris

Er is een zone 30 op dorpsplein van Sint-Joris en de wijk ernaast.