College van burgemeester en schepenen en vast bureau

Het college van burgemeester en schepenen is het uitvoerend orgaan van de gemeente. Het schepencollege neemt het dagelijks bestuur van de gemeente waar en staat onder meer in voor de voorbereiding en de uitvoering van de beslissingen van de gemeenteraad.

Tot de taken van het college van burgemeester en schepenen behoren:

  • voorbereiden van de beraadslagingen en de besluiten van de gemeenteraad (beleidsvoorbereiding);
  • uitvoeren van de besluiten van de gemeenteraad (beleidsuitvoering);
  • uitoefenen van de bevoegdheden die de gemeenteraad of andere wettelijke en decretale bepalingen hem toevertrouwen (de gedelegeerde bevoegdheden);
  • uitoefenen van specifiek toegewezen bevoegdheden.

Het college vergadert in principe wekelijks, op dinsdagochtend. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Het Decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt dat in elk OCMW een vast bureau moet worden opgericht, als het uitvoerend orgaan van het OCMW.

Het vast bureau bestaat dus uit dezelfde personen als het college van burgemeester en schepenen. De burgemeester en de schepenen zijn door hun benoeming en verkiezing van rechtswege de voorzitter en de leden van het vast bureau.

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Nieuwpoort bestaat uit:

Geert Vanden Broucke | Burgemeester [CD&V]
Burgermeester Geert Vanden Broucke

Bevoegdheden:
Algemeen Beleid, Ruimtelijke Ordening (omgeving), Openbare Werken, Verkeersveiligheid, Vergunningsbeleid, Wijkraden, Jachthaven, Personeel, Brandweer en Politie
Zitdag: enkel op afspraak
Kantoor: Stadhuis, 1e verdieping, Marktplein 7
Tel. 058 22 44 02
E-mail: burgemeester@nieuwpoort.be

Bert Gunst | 1e Schepen [CD&V]
Schepen Bert Gunst

Bevoegdheden:
Sport, Jeugd, Onderwijs, Muziekschool, Academie, Kinderboerderij, Volkstuintjes en Kinderopvang
Zitdag: enkel op afspraak
Kantoor: Stadhuis, 1e verdieping, Marktplein 7
Tel. 0498 92 92 09
E-mail: bert.gunst@nieuwpoort.be

Kris Vandecasteele | Schepen [CD&V]
Schepen Kris Vandecasteele

Bevoegdheden:
Landbouw en Visserij, Leefmilieu (uitgezonderd vergunningen), Platteland en Waterbeheersing, Kerken en Erediensten, Fairtrade en Senioren
Zitdag: enkel op afspraak
Kantoor: Stadhuis, 1e verdieping, Marktplein 7
Tel. 0498 92 92 02
E-mail: kris.vandecasteele@nieuwpoort.be

Frans Lefevre | Schepen [CD&V]
Schepen Frans Lefevre

Bevoegdheden:
Financiën, Informatica, Huisvesting en Woonbeleid, Toegankelijkheid (mindervaliden), Gezondheid en Welzijn
Zitdag: enkel op afspraak
Kantoor: Stadhuis, 1e verdieping, Marktplein 7
Tel. 0478 90 87 32 
E-mail: frans.lefevre@nieuwpoort.be 

Ann Gheeraert | Schepen [CD&V]
Schepen Ann Geeraert

Bevoegdheden:
Toerisme, Jumelage, Cultuur, Bezoekerscentrum Westfront, Bibliotheek, Lokale Economie (handelsverenigingen), Erfgoed, Herdenking WO I en WO II
Zitdag: enkel op afspraak
Kantoor: Stadhuis, gelijkvloers, Marktplein 7
Tel. 0498 92 92 08
E-mail: ann.gheeraert@nieuwpoort.be

Jos Decorte | Voorzitter Bijzonder Comité Sociale dienst, toegevoegd aan het college [CD&V]Schepen Jos Decorte

Bevoegdheden:
Schepen van Sociale zaken en Gezinsbeleid + Voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst
Zitdag: enkel op afspraak
Kantoor: Stadhuis, gelijkvloers, Marktplein 7 + Het Sociaal Huis, Astridlaan 103
Tel. 0498 92 92 05
E-mail: jos.decorte@nieuwpoort.be

Benoit Willaert | Algemeen Directeur
Algemeen Directeur Benoit Willaert

Zitdag: enkel op afspraak
Kantoor: Stadhuis, 1e verdieping, Marktplein 7
Tel. 058 22 44 62
E-mail: benoit.willaert@nieuwpoort.be