Stadsarchief

Nieuwpoort heeft een zeer rijk archief. Het oudste stuk, de Vrijheidskeure, dateert van 1163. Het oud archief (1163-1796) en een deel van het hedendaags archief (1796-1942) bevinden zich in het Rijksarchief van Brugge, het andere deel van het hedendaags archief (vanaf 1810) bevindt zich in de kelder van het stadhuis van Nieuwpoort. Het oud archief is volledig geïnventariseerd, het hedendaagse staat nu voor onderzoek open. We gebruiken nu nog altijd de inventaris uit 1937 van rijksarchivaris L.M. van Werveke.

Erfgoeddepot

Op de zolder van het stadhuis bevindt zich een erfgoeddepot met een aantal belangrijke collecties archieven, kunstwerken, boeken, historische kaarten en stadsplannen. Deze collecties zijn ondergebracht in een aantal fondsen:

 

  • Het fonds Pieter Braecke
  • De bibliotheek Monnié
  • Het oorlogsfonds
  • Het fonds 'Kunstwerken'
  • Historische kaarten en stadsplannen

U kunt in het archief terecht voor:

  • genealogische opzoekingen voor Nieuwpoort, Ramskapelle en Sint-Joris vanaf ca. 1810
  • historische opzoekingen i.v.m. de stad Nieuwpoort

Alle opzoekingen vallen onder de regelgeving op de openbaarheid van bestuur.  De wet- en decreetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en ter vrijwaring van de auteursrechten is eveneens van toepassing op het stadsarchief.  Afwijkend hiervan zijn particuliere bescheiden die raadpleegbaar zijn volgens de beschikkingen in de overeenkomst van bewaargeving of schenking.

Er is een leeszaal beschikbaar tijdens de openingsuren.