Gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

De gemeenteraad bepaalt het beleid van de stad en kan hiervoor algemene regels vaststellen.

De gemeenteraad stelt tevens de gemeentelijke reglementen vast zoals:

 • politieverordeningen
 • belasting- en retributiereglementen
 • subsidiereglementen

De gemeenteraad vergadert in principe maandelijks op de vierde donderdag van de maand om 19.30 u. in de Raadzaal van het Stadhuis. Sinds de nieuwe legislatuur vindt aansluitend op de gemeenteraad, de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn plaats. Deze vergaderingen zijn ook publiek toegankelijk. 

De data werden als volgt door de voorzitter bepaald:

 • 25 januari 2024
 • 22 februari 2024
 • 28 maart 2024
 • 25 april 2024
 • 23 mei 2024
 • 27 juni 2024
 • GEEN zitting in juli 2024
 • 22 augustus 2024
 • 26 september 2024
 • GEEN zitting in oktober 2024
 • 14 november 2024
 • Installatievergadering: 5 december 2024
 • 19 december 2024

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van de stad Nieuwpoort bestaan uit dezelfde 21 leden. Naast de leden van het college van burgemeester en schepenen maken volgende personen deel uit van deze raden:

Rik Lips | Voorzitter van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn [CD&V]
Gemeenteraadsvoorzitter Rik Lips
E-mail: rik.lips@nieuwpoort.be 

Maarten Claeys | Gemeenteraadslid [CD&V]
Gemeenteraadslid Maarten Claeys
Tel: 0498 53 54 41
E-mail: maarten.claeys@nieuwpoort.be 

Roland Woestijn | Gemeenteraadslid [CD&V]

E-mail: roland.woestijn@nieuwpoort.be 

Karin Debruyne-Vancoillie | Gemeenteraadslid [CD&V]
Gemeenteraadslid Karin Debruyne - Vancoillie
E-mail: karin.debruyne.vancoillie@nieuwpoort.be 

Wim Demeester | Gemeenteraadslid [CD&V]
Gemeenteraadslid Wim Demeester
E-mail: wim.demeester@nieuwpoort.be 

Patricia Markey-Deconinck | Gemeenteraadslid [CD&V]
Gemeenteraadslid Patricia Markey-Deconinck
Adres: Willem De Roolaan 60
E-mail: patricia.deconinck@nieuwpoort.be 

Bill Vermeylen | Gemeenteraadslid [CD&V]
Gemeenteraadslid Bill Vermeylen
Adres: J. Van Clichthovenstraat 34
Tel: 0479 57 83 68
E-mail: bill.vermeylen@nieuwpoort.be

Eddy Louwie | Gemeenteraadslid [CD&V]

Adres: Veurnestraat 5/0101
Tel. 0485 18 07 60
E-mail: eddy.louwie@nieuwpoort.be 

Adina Counye | Gemeenteraadslid [CD&V]
Gemeenteraadslid Adina Couneye
E-mail: adina.counye@nieuwpoort.be 

Nicolas Vermote | Gemeenteraadslid [Pro Nieuwpoort ]
Gemeenteraadslid Nicolas Vermote
E-mail: Nicolas.Vermote@Nieuwpoort.be 

Arnel Lemaire | Gemeenteraadslid [Pro Nieuwpoort]
Gemeenteraadslid Arnel Lemaire
Adres: J. Van Clichthovenstraat 127
Tel: 0476 62 72 98
E-mail: arnel.lemaire@nieuwpoort.be 

Jo Rousseau | Gemeenteraadslid [Pro Nieuwpoort ]
 Gemeenteraadslid Jo Rousseau
Tel: 0470 71 46 30
E-mail: jo.rousseau@nieuwpoort.be 

Gaëtan Billiau | Gemeenteraadslid [Onafhankelijk lid]

Adres: Arsenaalstraat 26 
Tel: 0476 21 78 29 
E-mail: gaetan.billiau@nieuwpoort.be 

Sabine Slembrouck | Gemeenteraadslid [N-VA]
Gemeenteraadslid Sabine Slembrouck
Adres: Leistraat 25
Tel: 058 23 73 76
E-mail: sabine.slembrouck@nieuwpoort.be 

Johan Vanblaere | Gemeenteraadslid [Onafhankelijk lid]
Gemeenteraadslid Johan Vanblaere
Adres: Theo Goedhuysplein 37
Tel: 0495 22 80 72 
E-mail: johan.vanblaere@nieuwpoort.be