BPA Oude Veurnevaart - Gedeeltelijke herziening

Een gedeelte van het B.P.A. Oude Veurnevaart werd gedeeltelijk herzien voor het gebied gelegen tussen de oude spoorwegbedding, de Pieter Deswartelaan en de Oude Veurnevaartstraat.

  • Goedgekeurd M.B.: 13 juni 2007
  • Publicatie Belgisch Staatsblad: 10 juli 2007
  • Plan_id nr.: 2.24_6_2

Hou er rekening mee dat bijgaande documenten afdrukken zijn van de originele goedgekeurde goedgekeurde Bijzondere Plannen van Aanleg. Deze documenten kunnen u dienen als leidraad om te weten waar een Bijzonder Plan van kracht is.

De originele plannen liggen ter inzage op de Dienst Omgeving. Daar wordt u verder geholpen met betrekking welke stedenbouwkundige voorschriften van toepassing zijn.