Burgemeester

De burgemeester is bevoegd voor de uitvoering van de wetten, de decreten en de uitvoeringsbesluiten van de federale overheid, het gewest of de gemeenschap tenzij die bevoegdheid aan een ander orgaan van de gemeente is opgedragen.

Bevoegdheden:

  • Algemeen beleid
  • Ruimtelijke ordening (omgeving)
  • Openbare werken
  • Verkeersveiligheid
  • Vergunningsbeleid
  • Wijkraden
  • Jachthaven
  • Personeel
  • Brandweer en Politie

Zitdag: enkel op afspraak

Kantoor: Stadhuis, 1e verdieping, Marktplein 7 Tel: 058 22 44 02

E-mail:burgemeester@nieuwpoort.be