BPA Ramskapelle - Dorp

Het BPA Ramskapelle-Dorp is een herziening van het eerdere BPA en heeft dezelfde begrenzing als het BPA Ramskapelle Dorpskern, met uitzondering van de oost- en westzijde van de Diksmuidseweg. Voor het gedeelte dat niet in overdruk is gelegen blijft het BPA Ramskapelle Dorpskern van toepassing.

  • Goedkeuring M.B.: 27 juli 2007
  • Publicatie Belgisch Staatsblad: 21 augustus 2007
  • Plan_id nr.: 2.24_1_2

Hou er rekening mee dat bijgaande documenten afdrukken zijn van de originele goedgekeurde goedgekeurde Bijzondere Plannen van Aanleg. Deze documenten kunnen u dienen als leidraad om te weten waar een Bijzonder Plan van kracht is.

De originele plannen liggen ter inzage op de Dienst Omgeving. Daar wordt u verder geholpen met betrekking welke stedenbouwkundige voorschriften van toepassing zijn.