BPA Nieuwendamme

Het BPA Nieuwendamme is gelegen ussen de Brugse vaart, de Polderdijk, de IJzer en de sluizen.

  • Goedkeuring M.B.: 23 juni 1987
  • Publicatie Belgisch Staatsblad: 18 september 1987
  • Plan_id nr.: 2.24_3_1

Plan BPA NieuwendammeHou er rekening mee dat bijgaande documenten afdrukken zijn van de originele goedgekeurde goedgekeurde Bijzondere Plannen van Aanleg. Deze documenten kunnen u dienen als leidraad om te weten waar een Bijzonder Plan van kracht is.

De originele plannen liggen ter inzage op de Dienst Omgeving. Daar wordt u verder geholpen met betrekking welke stedenbouwkundige voorschriften van toepassing zijn.