Tussenkomst voor Nederlandse taallessen

Cursisten die een cursus Nederlands (NT2 - Nederlands als Tweede Taal) volgen, kunnen onder bepaalde voorwaarden een tussenkomst krijgen.

Voorwaarden

  • U volgt de cursus bij een erkende school voor taalleergangen.
  • U hebt geen vrijstelling van inschrijvingsgeld en u komt niet in aanmerking voor een terugbetaling van het inschrijvingsgeld door het onthaalbureau Inburgering of door de VDAB.