Toegankelijkheidsverklaring website

 
Stad Nieuwpoort streeft ernaar om haar website toegankelijk te maken, overeenkomstige de nationale wetgeving tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website betekent dat de website bruikbaar en begrijpelijk is door elke burger met of zonder beperking. Europa legde hiervoor alle websites van overheden regels op.

Ons lokaal bestuur stad Nieuwpoort volgt deze regels.

Hoe wij onze website toegankelijk maken.

Naast het regelmatig uitvoeren van een audit, passen wij verschillende maatregelen toe in onze werking:

 • Toegankelijkheid ‘By Design’:
  Het platform waarmee onze website is opgebouwd werd ontwikkeld met toegankelijkheid in het achterhoofd.
 • Eventuele problemen op zowel technisch als redactioneel vlak trachten wij zo snel mogelijk op te lossen.
 • Kennis medewerkers:
  We lichten onze medewerkers zo goed mogelijk in zodat zij in staat zijn de toegankelijkheid van onze website op peil te houden.
 • We besteden aandacht aan heldere, begrijpbare taal.
 • We bouwen onze website toptaakgericht op.
 • We voorzien een feedbackmogelijkheid op onze website. 

Welke onderdelen zijn (nog) niet toegankelijk?

De website www.nieuwpoort.be voldoet gedeeltelijk aan WCAG 2.1.
Volgende onderdelen zijn niet (volledig) toegankelijk:

 • Webformulieren:
  Bij het invullen van webformulieren zullen burgers die aangewezen zijn op het gebruik van een “screen reader” moeilijkheden ervaren. Onze websitebouwer werkt hiervoor aan een duurzame en toekomstgerichte oplossing.
 • Online kaarten:
  Online kaarten zijn niet toegankelijk. Echter is deze informatie ook in tekstvorm beschikbaar, waardoor je geen informatie mist.
 • Er staan PDF's op deze website die niet volledig aan de richtlijnen voldoen. Wij bouwen het aanbod van ontoegankelijke pdf-bestanden snel af. Het betreft immers vooral oude reglementen die gaandeweg vernieuwd worden.

Onderbouwing toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring werd opgesteld op 22 september 2020.

Deze toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 22 september 2021.

 

Problemen met toegankelijkheid?

Bent u op onze website op een probleem met toegankelijkheid gestoten? Meld het ons via onthaal@nieuwpoort.be opdat we kunnen werken aan een snelle oplossing.