BPA Pelikaanstraat

Het BPA Pelikaanstraat omvat de gronden van de Dockaertstraat en de achtergelegen gronden van de Pelikaanstraat en de Oude Veurnevaart.

  • Goedkeuring M.B.: 23 maart 1994
  • Publicatie Belgisch Staatsblad:3 juni 1994
  • Plan_id nr.: 2.24_2_1

Plan BPA PelikaanstraatHou er rekening mee dat bijgaande documenten afdrukken zijn van de originele goedgekeurde goedgekeurde Bijzondere Plannen van Aanleg. Deze documenten kunnen u dienen als leidraad om te weten waar een Bijzonder Plan van kracht is.

De originele plannen liggen ter inzage op de Dienst Omgeving. Daar wordt u verder geholpen met betrekking welke stedenbouwkundige voorschriften van toepassing zijn.