Sociale kruidenier 't Klein Gewin

In Het Sociaal Huis werd een sociale kruidenier ingericht voor inwoners die zich in een financieel kwetsbare situatie bevinden. Meerbepaald mesensen die niet altijd bij machte zijn om zelf in hun basisbehoeften te voorzien. Via het winkelconcept krijgen zij nu toegang tot een basisaanbod aan allerhande levensmiddelen en hygiëneproducten.

De sociale kruidenier komt er ter vervanging van de voedselpakketten die vroeger door het OCMW werden uitgereikt.

Budgetbewust winkelen

De sociale kruidenier richt zich hoofdzakelijk op inwoners die met een leefloon dienen rond te komen of wie in een procedure van collectieve schuldenregeling zit. Voor anderen wordt voorafgaand een sociaal onderzoek gevoerd om te bepalen of zij in aanmerking komen voor de kruidenier.

Wie bij de sociale kruidenier langskomt, koopt producten met eigen centen. Het totale winkelbudget van de klant valt uiteen in een betalend en een gratis budget. Het betalend budget wordt aangewend voor het aanschaffen van goederen in het betalend gedeelte van de sociale kruidenier. Het gratis budget is er voor een selectie ‘gratis’ producten. Deze items hebben een standaard winkelwaarde die wordt afgetrokken van het gratis winkelbudget.

Er geldt steeds een beperking op het totaalbedrag dat kan worden uitgegeven, telkens op maat van de gezinssituatie. Door deze methode van budgetbewust winkelen kan de financiële slagkracht van de winkelklanten worden gemonitord en bestendigd.

’t Klein Gewin 

De sociale kruidenier vindt onderdak in Het Sociaal Huis, in de keuken van het voormalige woonzorgcentrum De Zathe. Na afbraak van de oude keukeninstellingen werd de ruimte vanaf september 2020 volledig omgebouwd tot kleinschalige superette.

Met de naam ’t Klein Gewin voor de nieuwe sociale kruidenier grijpen we terug naar een historisch begrip in Nieuwpoort. Oorspronkelijk was ’t Klein Gewin een gekende kruidenierszaak en supermarkt avant la lettre in de Sint-Sebastiaanstraat. Als subtiele verwijzing naar deze thans verdwenen handelszaak draagt de sociale kruidenier nu dezelfde titel.

Schenkingen

Voor de opstart van ’t Klein Gewin mochten we rekenen op een schenking van 1.300 euro door Kiwanis La Joconde waarmee de aankoop van een diepvriezer werd gefinancierd. Zontaclub Middelkerke reikte een cheque ter waarde van 1.000 euro uit. Deze is bedoeld voor het aanschaffen van de meest noodzakelijke hygiëneproducten zoals zeep, shampoo, tandpasta etc.