Sociaal restaurant

Inwoners van Nieuwpoort kunnen over de middag een warme maaltijd nuttigen in de cafetaria van WZC De Zathe, Onze Lieve Vrouwstraat 18 . De maaltijden worden dagelijks vers bereid en bestaan uit soep, hoofdgerecht en een dessert. De maaltijden zijn zout- en vetarm.

In het sociaal restaurant kan op weekdagen een warme maaltijd genuttigd worden. Het sociaal restaurant is gesloten in het weekend en op feestdagen.
De gebruikers zijn welkom vanaf 11.30 u. Voor de mensen die te laat komen, wordt er geen maaltijden opzij gehouden. Het sociaal restaurant sluit om 13 u.

Opgelet: Gebruikers die om een of andere reden hun maaltijd voor een bepaalde dag of periode wensen te annuleren, dienen dit de dag voor de annulatie mee te delen aan de contactpersonen zoals hieronder vermeld. Bij verzuim zal de prijs voor de nutteloos bereide maaltijd(en) worden aangerekend.

Voorwaarden

  • Mensen die wegens ziekte, lichamelijke ongeschiktheid of bijzondere sociale omstandigheden definitief of tijdelijk niet langer meer zelfstandig kunnen instaan voor de bereiding van maaltijden.
  • Mensen die voor hun hoofdverblijfplaats ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de gemeente Nieuwpoort en er ook effectief wonen.
  • Inwoners die de leeftijd van 65 jaar hebben, komen steeds in aanmerking.

Procedure

De contactpersoon voor zowel nieuwe aanvragen en herzieningen:

  • Stephanie Vandenbussche, Sociale Dienst WZC De Zathe, tel. 058 22 21 82
  • Camille Taecke (vervanger, Sociale Dienst Sociaal Huis, tel. 058 22 38 11

Bij een dringende annulatie waarbij de Sociale Dienst niet kan bereikt worden, mag u rechtstreeks naar de keuken bellen via tel. 058 22 21 83 of naar het onthaal van WZC De Zathe op tel. 058 22 21 80. 

Bedrag

Het tarief voor een maaltijd in het sociaal restaurant bedraagt 6,00 euro per maaltijd. Dit is een vast tarief, de aanvrager is hiervoor vrijgesteld van een inkomensonderzoek.

Bij inschrijving dient de gebruiker aan te geven op welke vaste dagen in de week men wenst te komen eten. Dit kan enkel op vaste, vrij te kiezen dagen in de week. Het is niet mogelijk om deze dagen wekelijks vrij te bepalen en de planning frequent te wijzigen. 

De gebruiker ontvangt maandelijks een factuur. De toegezonden factuur dient binnen de dertig dagen na factuurdatum te worden vereffend. Laattijdige betaling kan leiden tot stopzetting van de maaltijdbedeling. Betwisting rond het factuurbedrag dient binnen de dertig dagen na factuurdatum gemeld te worden.