Ruimtelijke structuurplannen

Een ruimtelijk structuurplan is een beleidsdocument dat het kader aangeeft voor een gewenste ruimtelijke structuur. Het is een langetermijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van het betrokken gebied.

De structuurplannen worden opgemaakt op 3 bestuurniveaus:

  • het Vlaamse gewest voor het grondgebied van het Gewest (Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen);
  • de provincies voor het grondgebied van de provincie (Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan);
  • de gemeente voor haar grondgebied (Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan).

Elk van deze structuurplannen bevat:

  • Een informatief gedeelte: hierin wordt de bestaande toestand van het betrokken gebied beschreven.
  • Een richtinggevend gedeelte: hiervan mag de overheid bij het nemen van beslissingen niet afwijken tenzij omwille van onvoorziene ontwikkelingen van de ruimtelijke behoefte van de verschillende maatschappelijke activiteiten.
  • Een bindend gedeelte: dit gedeelte is bindend voor de overheid die het plan opmaakt doch deze voorschriften vormen geen beoordelingsgrond bij het toestaan of weigeren van stedenbouwkundige- of verkavelingsvergunningen.