Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRS)

Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRS) werd goedgekeurd door de Vlaamse regering op 6 maart 2002.

Het PRS bevat voor Nieuwpoort specifiek de volgende bepalingen:

 • Nieuwpoort ligt deels in de Kustruimte, met name de Westkustruimte en deels in de Westelijke Polderruimte.
 • Nieuwpoort als structuurondersteunend hoofddorp.
 • IJzervallei tussen Diksmuide en Nieuwpoort als natuurverbindingsgebied.
 • Verlaten spoorwegbedding Nieuwpoort - Diksmuide wordt geselecteerd als droge ecologische infrastructuur en als toeristisch-recreatieve lijnelement.
 • Aangepast bermbeheer.
 • Grote Beverdijkvaart en het Kanaal van Plassendale - Nieuwpoort worden geselecteerd als natte ecologische infrastructuur.
 • Nieuwpoort als specifiek economisch knooppunt.
 • Delen van Nieuwpoort zijn opgenomen in het toeristisch recreatief netwerk van primair belang.
 • Delen van Nieuwpoort zijn opgenomen in Landelijk toeristisch-recreatief netwerk “De IJzerstreek”.
 • De IJzer, het Kanaal Nieuwpoort - Duinkerke en het Kanaal Nieuwpoort - Plassendale zijn toeristisch recreatieve lijnelementen (waterlopen).
 • Volgende wegen worden geselecteerd als secundaire weg II:
  - N367 van de N380 (Nieuwpoort) tot Mannekensvere
  - N356 van de N367 (Sint-Joris- Nieuwpoort) tot de N355 (Ramskapelle - Nieuwpoort)
  - N380 van de N34 tot de N34 (Nieuwpoort)
 • De provincie selecteert het Deelgebied “Kustruimte”.
 • De provincie selecteert het Deelgebied “Westkustruimte”.
 • Strategisch projectgebied in Nieuwpoort.