Beeldkwaliteitsplan

Strategisch beeldbepalend actieplan voor het polderfront van Nieuwpoort-stad

Uit de analyse van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Nieuwpoort (GRS Nieuwpoort) is gebleken dat de zuidelijke gordel van Nieuwpoort-stad toe is aan een globale vernieuwing, zowel op het vlak van bebouwing, openbaar domein als naar functionele invulling. Het gebied is momenteel even rijk aan knelpunten als aan potenties. Tevens werd de wens geformuleerd om de ontbrekende schakels voor een groene gordel rond Nieuwpoort-stad te realiseren en de polderfronten kwalitatief af te werken.
Daarom werd voor de zuidelijke gordel van Nieuwpoort-stad een beeldkwaliteitplan opgemaakt, het ‘Strategisch beeldbepalend actieplan voor het polderfront van Nieuwpoort-Stad’. Het plan werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 29 juni 2004.

Het Beeldkwaliteitsplan heeft 7 projectzones. Voor iedere projectzone werd een structuurschets opgemaakt wat in de toekomst (na opmaak RUP) daar mogelijk zou kunnen zijn:

slachthuissite

Het Strategisch beeldbepalend actieplan voor het polderfront van Nieuwpoort-stad kunt u inkijken op de Dienst Omgeving. Maak hiervoor een afspraak.