Verordeningen

Voor het bouwen en verbouwen in Nieuwpoort bestaan algemene regels die beschreven staan in de zogenaamde stedenbouwkundige verordeningen. Deze stedenbouwkundige verordeningen zijn bijna altijd van toepassing over het volledige grondgebied van Nieuwpoort of, indien duidelijk vermeld, voor een bepaalde zone van het grondgebied.

De verordeningen worden opgemaakt door zowel de Gemeente, de Provincie als het Vlaams Gewest (de zogenaamde Gemeentelijke, Provinciale en Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen).