Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordeningen

Op het grondgebied van Nieuwpoort zijn volgende Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordeningen van toepassing:

Algemene Verordening wegen voetgangersverkeer

 • Besluit Vlaamse regering: 29 april 1997
 • Publicatie Belgisch Staatsblad: 7 mei 1997

Algemene Verordening wegen voetgangersverkeer (PDF, 228 kB)

Hemelwater

 • Besluit Vlaamse regering: 1 oktober 2004
 • Publicatie Belgisch Staatsblad: 8 november 2004

De Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater werd meermaals gewijzigd door de Vlaamse regering:

 • wijziging Vlaamse regering: 23 juni 2006, gepubliceerd in Belgisch Staatsblad: 22 augustus 2006

 • wijziging Vlaamse regering: 10 september 2010, gepubliceerd in Belgisch Staatsblad: 7 oktober 2010

Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening hemelwater (PDF, 102 kB)

Openluchtrecreatieve verblijven

 • Besluit Vlaamse regering: 8 juli 2005

 • Publicatie Belgisch Staatsblad: 10 augustus 2005

Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening openluchtrecreatieve verblijven (PDF, 192 kB)

Toegankelijkheid 

 • Besluit Vlaamse regering: 5 juni 2009
 • Publicatie Belgisch Staatsblad: 2 september 2009

De Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid werd meermaals gewijzigd door de Vlaamse regering:

 • wijziging Vlaamse regering: 4 december 2009, gepubliceerd in Belgisch Staatsblad: 11 januari 2010
 • wijziging Vlaamse regering: 18 februari 2011, gepubliceerd in Belgisch Staatsblad: 21 maart 2011
 • wijziging Vlaamse regering: 10 juni 2011, gepubliceerd in Belgisch Staatsblad: 2 augustus 2011

Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening Toegankelijkheid (PDF, 149 kB)