Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordeningen

Op het grondgebied van Nieuwpoort zijn volgende Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordeningen van toepassing:

Plaatsen van terrassen op het openbaar domein

 • Besluit gemeenteraad: 27 december 2007
 • Goedgekeurd deputatie West-Vlaanderen: 27 maart 2008
 • Publicatie Belgisch Staatsblad: 16 april 2008

Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordeningen handelsterras op openbaar domein (PDF, 726 kB)

Plaatsen van terrassen op het openbaar domein - hervaststelling

 • Besluit gemeenteraad: 25 juni 2015
 • Goedgekeurd deputatie West-Vlaanderen: 20 augustus 2015
 • Publicatie Belgisch Staatsblad: 3 september 2015

Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening plaatsen van terrassen op het openbaar domein - hervaststelling (PDF, 254 kB)

Plaatsen van terrassen op openbaar domein - wijziging

 • Besluit gemeenteraad: 21 december 2017
 • Goedgekeurd deputatie West-Vlaanderen: 22 februari 2018
 • Publicatie Belgisch Staatsblad: 13 maart 2018

Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening op het plaatsen van terrassen op het openbaar domein - wijziging (PDF, 275 kB)

Ruimtes voor stockeren selectief afval

 • Besluit gemeenteraad: 12 december 2002
 • Goedgekeurd deputatie West-Vlaanderen: 27 januari 2003 
 • Publicatie Belgisch Staatsblad: 9 mei 2003

Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening Afvallokalen (PDF, 255 kB)

Perceelsafsluitingen, grootte percelen en uitzicht gebouwen in de residentiële wijk Simli

 • Besluit gemeenteraad: 10 augustus 2006
 • Goedgekeurd deputatie West-Vlaanderen: 9 november 2006
 • Publicatie Belgisch Staatsblad: 14 december 2006

Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening SIMLI (PDF, 329 kB)

De Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening inzake perceelsafsluitingen, grootte percelen en uitzicht gebouwen in de residentiële wijk Simli is enkel van toepassing op de wijk Simli, volgens onderstaande kaart:

Kaart Simli waar verordening van toepassing is (PPT, 294 kB)

Behoud van gedenkplaten op gevels

 • Besluit gemeenteraad: 23 juni 2016
 • Goedgekeurd deputatie West-Vlaanderen: 8 september 2016
 • Publicatie Belgisch Staatsblad: 14 oktober 2016

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening met betrekking tot behoud van gedenkplaten op gevels (PDF, 269 kB)

Bepaling maximum netto handelsoppervlakte van kleinhandelsbedrijven

 • Besluit gemeenteraad: 21 juni 2018
 • Publicatie Belgisch Staatsblad: 30 augustus 2018

Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening houdende bepaling maximum netto handelsoppervlakte kleinhandelsbedrijven (PDF, 325 kB)