Provinciale Stedenbouwkundige Verordeningen

Op het grondgebied van Nieuwpoort zijn volgende Provinciale Stedenbouwkundige Verordeningen van toepassing:

Overwelven van baangrachten 

  • Besluit provincieraad West-Vlaanderen: 24 april 2008
  • Goedgekeurd Vlaamse regering: 23 juli 2008
  • Publicatie Belgisch Staatsblad: 4 september 2008

Provinciale Stedenbouwkundige Verordening Baangrachten (PDF, 661 kB)