Gemeenschapswacht

Voor alle niet-politionele, publieke veiligheidsfuncties bestaat er één overkoepelende naam: gemeenschapswacht. Zij zijn herkenbaar aan hun uniforme paarse werkkledij met hetzelfde embleem.

De gemeenschapswachters vormen de schakel tussen de stad en de bevolking en signaleren problemen waarmee ze te maken krijgen aan de bevoegde stedelijke diensten of aan de politie.