Strategisch preventie- en veiligheidsplan

Het SVP financiert diensten en projecten die werken aan lokale veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen.

De Stad Nieuwpoort ontvangt van de FOD Binnenlandse Zaken een subsidie in het kader van het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan.

Met dit bedrag financiert de Stad diensten en projecten die lokale veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen trachten te voorkomen en op te lossen.