Premie voor (brom)fietssloten

Bij de aankoop van een (brom)fietsslot kunt u achteraf 50% van de kosten terugkrijgen, met een maximum van 25 euro.

Voor wie? Alle inwoners en tweedeverblijvers die in het belastingkohier van Nieuwpoort ingeschreven staan.

Voorwaarden

De premie moet binnen de 3 maanden na aankoop van het slot worden aangevraagd. De premie kan 1 keer per jaar worden aangevraagd.

Procedure

Aanvragen bij de Dienst Preventie. Het aanvraagformulier kunt u hiernaast downloaden.

Meebrengen

  • een kopie van de aankoopfactuur