Activiteitenrapport

Nieuwpoort streeft naar een veilige en leefbare stad voor de inwoners, tweede verblijvers en bezoekers. Hiervoor legt de dienst veiligheid en preventie de nadruk op het verhogen van de veiligheid en het veiligheidsgevoel door het voeren van diverse acties rond criminaliteitspreventie.

De gemeenschapswachten worden in Nieuwpoort opgenomen in het lokaal veiligheids- en preventieplan en hebben hun duidelijke rol in het straatbeeld.

De bevoegdheid van de vaststellers past in de visie van Nieuwpoort: ‘preventie’ waar het kan, handhaving waar het moet’. 

In een activiteitenrapport worden alle acties omtrent preventie opgesomd.