Besluiten bouwen en verbouwen

De gemeenteraad van Nieuwpoort heeft met betrekking tot het bouwen en verbouwen verschillende belasting- en retributiereglementen goedgekeurd. Ook zijn verschillende besluiten uitgevaardigd dienstig bij bouwen en verbouwen.