Omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten

Wilt u een permanente handelszaak openen van meer dan 400m² netto handelsoppervlakte in een bestaand gebouw, of voorziet u handelsactiviteiten voor in totaal meer dan 400m² netto handelsoppervlakte in uw bouwproject, dan hebt u daarvoor een omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten nodig.

Winkelruimtes in Nieuwpoort: beperkt tot 300 m²

In Nieuwpoort wordt de vloeroppervlakte van winkels beperkt tot 300 mvloeroppervlakte. Onder 'vloeroppervlakte' wordt begrepen 'de ruimte waarin handelswaar wordt tentoongesteld en verkocht'. 

Overgangsbepalingen en uitzonderingsmaatregelen:

 • De beperking inzake vloeroppervlakte geldt niet voor winkels gevestigd op industriezones en ambachtelijke zones.
 • Bestaande winkels op het grondgebied van Nieuwpoort waarvan de vloeroppervlakte groter is dan 300 m² mogen deze oppervlakte behouden zolang de aard en de activiteit van de winkel dezelfde blijven.
 • Bestaande winkels op het grondgebied van Nieuwpoort waarvan de vloeroppervlakte groter is dan 300 m² mogen zich elders vestigen op het grondgebied mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:
  a) De bestaande winkelruimte op de vroegere locatie wordt beperkt tot een vloeroppervlakte van max. 300 m². Bij de aanvraag tot het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning voor de nieuwe locatie is een schriftelijke verklaring gevoegd van de eigenaar van de winkelruimte gevestigd op de vroegere locatie waarbij dit wordt bevestigd.
  b) De winkelruimte op de nieuwe locatie wordt beperkt tot een vloeroppervlakte van maximum de vloeroppervlakte van de vroegere locatie.
  c) De aard en de activiteit van de winkel op de nieuwe locatie zijn identiek aan deze van de vroegere locatie.
 • Bestaande winkels op het grondgebied van Nieuwpoort waarvan de vloeroppervlakte groter is dan 300 m² mogen op dezelfde site, bij afbraak en heropbouw van het pand deze vloeroppervlakte behouden mits de aard en de activiteit van de winkel identiek blijven.

Procedure

Wilt u toch een handelszaak met een netto verkoopoppervlakte van meer dan 400 m² openen dan vraagt de vergunning aan bij de gemeente van de plaats van vestiging. Het college van burgemeester en schepenen reikt de machtiging uit.

 • Voor handelsvestigingen met een netto verkoopoppervlakte tussen 400 en 1.000 m² beslist de gemeente autonoom.
 • Voor handelsvestigingen met een netto verkoopoppervlakte van meer dan 1.000 m² moet het college van burgemeester en schepenen het advies inwinnen van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie (NSECD) voordat het de machtiging toekent.

Wanneer de machtiging deel uitmaakt van een omgevingsproject (stedenbouwkundige handelingen of exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten), moet de aanvraag online gebeuren via het Omgevingsloket.

Voor een beperkte uitbreiding en een verhuizing van een eerder vergunde handelsvestiging bestaat er een vereenvoudigde procedure.

Regelgeving

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid