Belasting- en retributiereglementen Dienst omgeving

Datum bekendmaking

Titel

02/01/2023

Belasting inname openbaar domein voor de organisatie van een event

03/11/2022

Belastingverordening inzake opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing op ongeschikte en/of onbewoonbare woningen AJ2023 t.e.m. 2025

03/11/2022

Belastingverordening inzake opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing op leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten AJ2023 t.e.m. 2025

29/10/2021

Belasting op het innemen van het openbaar domein bij bouwwerkzaamheden AJ 2022 t.e.m. 2025

05/01/2021

Belasting op het innemen van het openbaar domein bij bouwwerkzaamheden AJ 2021 t.e.m. 2025

13/12/2019

Belasting op het behandelen van een omgevingsaanvraag AJ2020 t.e.m. 2025

02/01/2023

Retributie op het vertrekken van omgevingsplichtige inlichtingen vanaf 1 februari 2023

12/02/2020

Retributie op het verstrekken van omgevingsplichtige inlichtingen vanaf 1 maart 2020 

08/06/2017

Belasting op het verstrekken van omgevingsplichtige inlichtingen t.e.m. 31 december 2019

08/06/2017

Belasting op de aanvragen om een omgevingsvergunning t.e.m. 31 december 2019

12/02/2020

Retributie op analoog ingediende omgevingsvergunningen vanaf 1 maart 2020

12/02/2020

Retributie op analoog ingediende omgevingsvergunningen t.e.m. 29 februari 2020

21/01/2019

Belasting op het innemen van de openbare weg bij bouwwerkzaamheden AJ2019

29/10/2021

Belasting op het bouwen en herbouwen van gebouwen AJ2022 t.e.m. 2025

13/12/2019

Belasting op het bouwen en herbouwen van gebouwen AJ2020 t.e.m. 2025

10/06/2013

Belasting op het bouwen en herbouwen van gebouwen van 1 juni 2013 t.e.m. 31 december 2018

06/10/2015

Belasting op het bouwen en herbouwen van gebouwen - wijziging

08/06/2017

Belasting op het bouwen en herbouwen van gebouwen - nieuwe wijziging t.e.m. 31 december 2019

29/10/2021

Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen AJ2022 t.e.m. 2025

03/06/2021

Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen AJ2021-2025

03/12/2019

Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen AJ2020

05/07/2013

Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen t.e.m. 31 december 2018

06/10/2015

Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen - wijziging t.e.m. 31 december 2018

08/06/2017

Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen - wijziging t.e.m. 31 december 2019

29/10/2021

Belasting op aansluitingen AJ2022 t.e.m. 2025

13/12/2019

Belasting op aansluitingen AJ2020 t.e.m. 2025

21/01/2014

Belasting op aansluitingen AJ2014 t.e.m. 2018

06/10/2015

Belasting op aansluitingen - wijziging AJ2014 t.e.m. 2018

08/06/2017

Belasting op aansluitingen t.e.m. 31 december 2019

29/10/2021

Belasting betreffende de opname in het leegstandsregister en de belasting van leegstaande woningen en gebouwen AJ2022 t.e.m. 2025

02/03/2020

Reglement betreffende de opname in het leegstandsregister en de belasting van leegstaande woningen en gebouwen AJ2020 t.e.m. 2025

21/11/2019

Belasting op leegstaande woningen en gebouwen AJ2019

14/03/2014

Belasting op leegstaande woningen en gebouwen AJ2013 t.e.m. 2018

04/02/2014

Belasting op leegstaande woningen en gebouwen - wijziging AJ2013 t.e.m. 2018

26/09/2013

Gemeentelijk leegstandsreglement t.e.m. AJ2019

29/10/2021

Reglement betreffende de opname in het register en de belasting van verwaarloosde woningen en/of gebouwen AJ2022 t.e.m. 2025

02/03/2020

Reglement betreffende de opname in het register en de belasting van verwaarloosde woningen en/of gebouwen AJ2020 t.e.m. 2025

29/10/2021

Gemeentelijke activeringsheffing op de onbebouwde bouwgronden en op de onbebouwde kavels AJ2022 t.e.m. 2025

03/09/2020

Gemeentelijke activeringsheffing op de onbebouwde bouwgronden en op de onbebouwde kavels AJ2020 t.e.m. 2025

22/08/2019

Gemeentelijke activeringsheffing op de onbebouwde bouwgronden en op de onbebouwde kavels AJ2019

05/07/2013

Gemeentelijke activeringsheffing op de onbebouwde bouwgronden en op de onbebouwde kavels AJ2013 t.e.m. 2018

12/02/2020

Retributie op het terugvorderen van kosten van openbare onderzoeken en onderzoeken scheidingsmuren vanaf 1 maart 2020

08/06/2017

Retributie op het terugvorderen van kosten van openbare onderzoeken t.e.m. 29 februari 2020

12/02/2020

Borgstelling bij bouwwerken en retributie op plaatsbezoeken en voor het doorrekenen van kosten vanaf 1 februari 2020

16/08/2010

Borgstelling bij bouwwerken t.e.m. 31 januari 2020

03/01/2011 

Borgstelling bij bouwwerken - wijziging t.e.m. 31 januari 2020

03/05/2011

Borgstelling bij bouwwerken - wijziging bis t.e.m. 31 januari 2020

08/06/2017

Borgstelling bij bouwwerken - wijziging ter t.e.m. 31 januari 2020