Ophaling van asbest

Vraag hier uw ophaling van asbestafval op

Vanaf 1 januari 2022 start IVVO met het project bronophaling van asbest en voorziet om asbest aan huis op te halen. De ophaling zal mogelijk zijn in 3 verschillende recipiënten:

  • Plaatzak: Deze zak dient voor hechtgebonden asbestplaten. Er passen ongeveer 13 platen of ± 30 m² in de plaatzak. Per adres kunnen maximaal 6 plaatzakken aangevraagd worden. De kostprijs per zak is 30 euro.

  • Kuubzak: Deze zak dient voor kleinere stukken hechtgebonden asbest zoals dakleien, schouwbuizen, tegels, bloembakken etc. Een kuubzak kan maximaal 30 m² asbestafval bevatten. Per adres kunnen maximaal 6 kuubzakken aangevraagd worden. De kostprijs per zak is 30 euro.

  • Container: De container is bedoeld voor grote hoeveelheden hechtgebonden asbest. Er passen ongeveer 130 golfplaten of ± 300 m² in één container. Per adres kunnen maximaal 2 containers aangevraagd worden. De kostprijs per container is 170 euro.  

In bovenvermelde prijzen zijn het transport en de verwerking van het afval inbegrepen, alsook 2 pakketten met de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen voor het veilig verwijderen van asbest.

Meer info over veilig omspringen met asbest vindt u via https://ovam.be/omgaan-met-asbest

Voorwaarden

Een aanvraag kan ingediend worden door particulieren, verenigingen en openbare besturen op voorwaarde dat het hechtgebonden asbest afkomstig is van een gebouw waarvan je eigenaar bent en dit gelegen is binnen het werkingsgebied van IVVO.

Ook KMO’s komen in aanmerking voor dit project, behalve indien ze in aanmerking komen voor een subsidie die voor hen voordeliger is.
Specifiek Voor land- en tuinbouwers heeft OVAM  een ander en voordeliger asbestprotocol.  Meer info hierover lees je op de website van OVAM: https://www.ovam.be/land-en-tuinbouwers   

Procedure

U kunt uw aanvraag tot ophaling van asbest aan huis indienen via de blauwe knop op deze website.  Eens uw aanvraag is ingediend, zal IVVO deze nog nazien en verder contact met u opnemen.

Vraag hier uw ophaling van asbestafval op