Asbest

Asbest is een schadelijke stof die in vele bouwmaterialen werd verwerkt. Voor Vlaanderen is een actieplan opgemaakt dat de versnelde verwijdering van asbest beoogt. Het opzet van dit plan is dat Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig moet zijn.