Asbest naar het recyclagepark

Maak een afspraak

Asbesthoudend afval kan enkel nog op afspraak aangeboden worden in het recyclagepark. Het dient bovendien te worden aangeboden in afsluitbare asbestzakken of ingepakt in doorzichtige wikkelfolie. Op die manier kunnen de asbestvezels tijdens het transport en bij afgifte op het park niet meer vrijkomen in de leefomgeving.

Voorwaarden

  • Een gezin kan jaarlijks 200 kg asbest gratis op het recyclagepark binnenbrengen. 
  • enkel op afspraak 
  • aanbieden in afsluitbare asbestzakken of ingepakt in doorzichtige wikkelfolie (verkrijgbaar in het recyclagepark)
  • Indien u een grote hoeveelheid asbest wenst weg te brengen, neem dan vooraf contact op met het recyclagepark op het nummer tel. 0493 28 27 77. Er is maar één container op het park voorzien voor asbest en eens deze vol zit wordt er geen extra aanvoer van asbest meer aanvaard.

Procedure

U maakt -minstens 6 dagen vooraf- online een afspraak voor het afleveren van asbesthoudend afval op het recyclagepark. Afspraken vinden steeds plaats op de 2de woensdag van de maand in de voormiddag. Indien de online afspraken-agenda u geen afspraakmogelijkheid meer aanbiedt, is voor deze dag de container al volboekt.

Bij het recyclagepark kunt u gratis beschermend materiaal en asbestzakken ophalen mits u uw afspraakbevestiging toont. Na het verwijderen van het asbest bergt u de ontvangen beschermingsmiddelen mee op in de afgesloten asbestzakken.

Voor asbest is de eerste 200 kg per gezin per jaar gratis. Vanaf 201 kg is deze fractie betalend en wordt er 0,13 €/kg aangerekend.

Bedrag

  • gratis tot 200 kg
  • vanaf 201 kg betaalt u 0,13€/kg 
Maak een afspraak