Family Module

Kunstenaar: Goshka Macuga
Locatie: Paul Orbanpromenade (Prins Mauritspark)

In het werk verwijst Macuga naar het werk La Familia Obrera (1968) van de Argentijnse kunstenaar Oscar Bony. Daarbij poseerde een arbeidersgezin als levende sculptuur op een sokkel. Hiermee bekritiseerde hij de overheid die het gezin als hoeksteen van de samenleving zag, maar de arbeidersklasse in de kou liet staan.

La Familia Obrero inspireerde Goshka Macuga om vijftig jaar later een soortgelijk onderzoek te doen. Aan de hand van een foto van Bony's performance maakte ze een monumentale sculptuur in beton, zwevend tussen figuratie en brutalistische abstractie.

Het levensgrote model voor deze sculptuur werd oorspronkelijk geproduceerd voor een tentoonstelling in Warschau. In die context becommentarieerde ze de inspanningen van de rechtse groeperingen in thuisland Polen om christelijke en traditionele gezinswaarden te populariseren en elke vorm van diversiteit uit de samenleving te bannen.

Family Module vormt een aanklacht tegen het weggommen van verworven mensenrechten ten voordele van één model voor de samenleving: het gezin. In ruimdenkende samenlevingen is het idee van het gezin verbreed naar vele vormen van familie die niet heteronormatief zijn, zoals vertegenwoordigd in dit beeld.

In Nieuwpoort krijgt het monument een extra betekenislaag. Met een gedenkplaat wordt op het Marktplein hulde gebracht aan Jeanne Panne en andere vrouwen die in de zeventiende eeuw beschuldigd werden van hekserij. Het betrof vooral vrouwen die zich niet voegden naar de rol die het patriarchaat voor hen in petto had: dat van een goede huisvrouw.

Lees het interview met kunstenaar Goshka Macuga

Meer Beaufort: