Energielening

Wilt u in uw woning werken uitvoeren om energie te besparen, bijvoorbeeld door isolatie, hoogrendementsglas of door een oude stookketel te vervangen? Als u tot de prioritaire doelgroep behoorde of exclusief nachttarief had, kon u die werken misschien financieren met een Energielening van de Vlaamse overheid.

De Energielening werd sinds 1 september 2022 vervangen door Mijn VerbouwLening.

Voorwaarden

Voor wie?

Prioritaire doelgroep
Onderstaande personen behoren tot de 'prioritaire doelgroep' en komen in aanmerking voor een renteloze lening (0% intrest).

 1. Personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (stickertje eindigt op 1).
 2. Personen met een jaarlijks bruto gezinsinkomen dat lager is dan 18.730,66 euro (volgens het recentste aanslagbiljet van de personenbelasting). Dat bedrag mag verhoogd mag worden met 3.467,55 euro per gezinslid dat niet de aanvrager is.
 3. Personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.
 4. Personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen.
 5. Beschermde afnemers.
 6. Personen met een gezamenlijk belastbaar inkomen dat lager dan of gelijk is aan 31.340 euro, verhoogd met 1.630 euro per persoon ten laste. De aanvraag houdt rekening met het inkomen van 3 jaar eerder.

Personen uit de bovenstaande doelgroepen kunnen bovendien gratis ondersteuning krijgen om te bepalen welke werken moeten worden uitgevoerd, prijsoffertes aan te vragen, een aannemer te kiezen, de werken op te volgen, en premies of subsidies aan te vragen.

Niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen (tot eind 2019)
Nog tot eind 2019 kunnen niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen(scholen, ziekenhuizen, vzw's,...) een energielening aanvragen voor maximaal 15.000 euro, aan een intrestvoet van 1%, terug te betalen op 10 jaar.

Voor welke werken?

 1. Dak- of zoldervloerisolatie.
 2. Hoogrendementsglas (ook in deuren en poorten)
 3. Muurisolatie.
 4. Vloerisolatie.
 5. Luchtdichting en luchtdichtheidstest (in combinatie met andere maatregelen).
 6. Energiezuinig ventilatiesysteem type C of D.
 7. Zuinige verwarmingsinstallatie (o.a. condensatieketel, warmtepomp, pelletketel of -kachel, brandstofcellen, …).
 8. Fotovoltaïsche zonnepanelen (op voorwaarde dat het dak goed is geïsoleerd en dat er geen enkel glas meer is).
 9. Zonneboiler of ander zuinig systeem voor sanitair warm water.
 10. Vervanging van lichtarmaturen en lampen.
 11. Energiezuinige huishoudtoestellen (alleen voor de prioritaire doelgroep, nadat een energiescan de nood tot vervanging heeft aangetoond)
 12. Energieopslagtechnieken en beheerssystemen.
 13. Energieaudit (in combinatie met een van de vorige maatregelen).

Ook voor een nieuwbouwwoning kunt u voor de meeste van de hierboven vermelde werken een energielening aanvragen als:

 • er nog geen definitieve EPB-aangifte werd ingediend
 • én uw woning een E-peil van E30 woning haalt. E30 is bijna-energieneutraal (BEN).

Lees de volledige voorwaarden na op ‘Energielening Westhoek'. 

 • Sommige werken moeten bepaalde normen halen om in aanmerking te komen.
 • De werken moeten worden uitgevoerd door een aannemer, zodat er ook een garantie is op de kwaliteit van uitvoering. Alleen voor dak- of zoldervloerisolatie komt ook 'doe-het-zelf' in aanmerking.

Procedure

 • Vul de documenten in die het Energiehuis DVV Westhoek ter beschikking stelt. Indien u hulp nodig hebt, kunt u hiervoor terecht bij onze omgevingsambtenaar
 • Uw aanvraag wordt door de kredietcommissie van het Energiehuis al dan niet goedgekeurd. Het Energiehuis bepaalt zelf de termijn waarbinnen uw aanvraag goed- of afgekeurd wordt.
 • Het Energiehuis legt de goedgekeurde kredieten voor aan het Vlaams Energieagentschap (VEA). Het VEA kijkt na of de lening in overeenstemming is met de reglementeringen van het Vlaams Gewest en geeft binnen de week definitieve goedkeuring.

Bedrag

Financieel voordeel
 • U kon maximaal 15.000 euro lenen. Het bedrag kan in maximaal 4 schijven worden opgenomen.
 • Voor de prioritaire doelgroep en personen met exclusief nachttarief (zie Voorwaarden) bedraagt de intrest 0%.
 • Voor de niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen:
  • tot eind 2020 bedraagt de intrest 1%
  • vanaf 2021 bedraagt de intrest 0%.
 • Het geleende bedrag moet op 10 jaar tijd terugbetaald worden.
 • De Energielening kan niet ingebracht worden op de belastingaangifte. Voor de Energielening worden dan ook geen fiscale attesten uitgereikt.
 • Vanwege de coronacrisis was er voor de Energieleningen een tijdelijke automatische opschorting van de kapitaalsterugbetaling van 20 april tot 20 juli 2020.

Regelgeving

 • Energiedecreet van 8/05/2009: Decreet van 08/05/2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid
 • BVR 19/11/2010 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid, art. 7.9.3, 7.9.3/1 , 7.9.3/2 en 7.9.3/3